juhedianzi1
juhedianzi2
juhedianzi3
obakob delafon ýygyndylary
Iň oňat dizaýnerleriň tendensiýa seriýasy bilen içerki kaşaňlyga we sazlaşyga degiň.
takmynan1
takmynan2

biz hakda

2015-nji ýylda esaslandyrylan Wenzhou Juke Elektron Tehnologiýa Ş.Russiýa, Fransuz, Rumyniýa, Portugaliýa we Wengriýa we ş.m. eksport etmek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bar, önümlerimiz üçin CE, GS we ETL şahadatnamalarymyz bar.Professional rozetka öndürijisi hökmünde OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýäris we önümleri gözlemäge kömek edýäris. Gowy hyzmat, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli müşderiler gazanmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

takmynan_bg02 doly gör
hepde saýlamak
Gyzykly habarlar, gyzgyn teklipler we bilermenleriň düşündirişleri.

Desktop Workbench S üçin iň soňky gollanma ...

Häzirki zaman dünýäsinde tehnologiýa gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.U-dan ...
Köpräk oka
asbofp nedeland
Vanna otagyny sanitar-tehniki we mebel bilen tertiplemek boýunça hünärmenler.