Elektrik rozetkasyny yzarlaň

  • Elektrik rozetkasyny yzarlaň

    Elektrik rozetkasyny yzarlaň

    Pançasyz gurnama berk we diwara zeper ýetirmeýär.8000W ýokary kuwwat, bir wagtyň özünde birnäçe elektrik enjamynyň ulanylmagyny kanagatlandyryň. Güýçli rozetkalary köpeldip ýa-da islän wagtyňyz azaldyp bilersiňiz. Elektrik toguny öçürmek üçin 90 sagat ugruna öwürmek , modully dizaýn, çeýe we çalt kiçi göwrümli, tegelek şekilli dizaýn. Gowy duýuň, islendik wagt, islendik ýerde saklamak we ulanmak aňsat. Gözelligi gündelik işiňize öwüriň. Hytaý standartlary, Amerikan standartlary, Europeanewropa standartlary bilen modullarymyz bar, islendik kombinasiýany saýlap bilersiňiz .Käbir amaly, has estetiki. Smallhli ownuk durmuş enjamlary üçin bir ýol rozetkasy ýeterlikdir.