Germaniýa plastmassa kabeli L seriýasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş Germaniýanyň görnüşiYza çekilip bilinýän kabel makarasy
 pd Material PP / PVC
Şahadatnama CE / ROHS
Reňk Mämişi / Gara / Gök / Islenilişi ýaly
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 250V
Iň uzynlygy 5M / 7M / 10M ýa-da talap edilişi ýaly
Aýratynlyklary H05VV-F 3G1.0mm² / 1.5mm² ýa-da talap edilişi ýaly
Häzirki baha 16A
Funksiýa Yza çekilip bilinýän, termal kesilen çagalary gorap saklaň
Model belgisi YL-204C
Dirijor Isleýşiňiz ýaly 100% mis ýa-da CCA

Has köp önüm barada maglumat

1.CEE7 / 7 Schuko wilkasy CE / GS şahadatnamasy bilen Germaniýa kabel rulonlary 16A 250V çenli bahalandyryldy, esasan Europeanewropanyň uzaldyjy şnur programmalarynda ulanylýar, Europeewropa kabel teker önümlerimiz ýokary hilli we RoHS / REACH laýyk gelýär.Nemes 4 rozetka simleri, CE / GS kepillendirilen IP 20, IP44 suw geçirmeýän derejeli 4 rozetka bilen termiki kesilen nemes görnüşli kabel rulony.
2.Güýçli we durnukly plastmassa kabel rulony.Kabel Reel 930-da durnukly turba polat çarçuwasy, tygşytly, izolirlenen leňňer tutawajy, wilka duralgasy, aýlaw duralgasy we ýokary durnuklylyk bar.250V çüýremedik üç rozetka bilen, VDE 0620 laýyklykda möhürleýji dodaklary we termiki gorag wyklýuçateli.
3.Bu berk kabel makaralary ýokary hilli plastmassadan ýasalýar we ulanylyş berkligine hakykatdanam çydap bilýär.Kämil izolýasiýa bilen elektrik heläkçiliginden iň ýokary goragy üpjün edýärler.Olar himiki serişdelere, benzine we ýaglara çydamly we 20 ° C-den + 60 ° C-e çenli çydap bilýärler.Ergonomiki taýdan döredilen el tutawaçlary hatda + 70 ° C çenli ýylylyga çydamly.Aýratyn-da iki amaly aýratynlyk, eliň gysgyjyna girýän gulplama düwmesi we ulag wagtynda kabeli üpjün edýän integral wilkadyr.Mundan başga-da, optimal peýdalylygy üpjün etmek üçin kabel makaralary dürli görnüşlerde bar.
4.Plastik makara.Indi mehaniki bogunlary bolmadyk bir bölek plastmassa rulonlary üpjün edip bileris, gaty tekiz tekizleýiş ýerini üpjün edip bileris.
Plastiki makaralar, hödürleýän dürli peýdalary, şol sanda howa şertlerine, himiki serişdelere we ýaglara garşylyk bilen tapawutlanýar.
Olar gaty köptaraply.Plastmassa flanesler 100% gaýtadan işlenen materialdan ýasalýar we şonuň üçin daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmaga ep-esli goşant goşýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň