Fransuz elektrik zolagy

 • Fransuz güýç zolagy Soket FS seriýasy

  Fransuz güýç zolagy Soket FS seriýasy

  Birnäçe önüme güýç bermek bilen çalşyp bolmajak kömek

  Durmuşymyzda elmydama bir enjamy elektrik toguna birikdirmeli wagtymyz bolýar, emma rozetka gaty uzak ýa-da oňa giriş gaty çäklidir.

  Connectedhli birikdirilen ýüklere durnukly güýç bermek arkaly sizi şeýle ýagdaýlarda halas etjek elektrik zolaklaryny hödürläp bileris.Bu ýokary hilli, täze önümlerde has uly durnuklylygy we ygtybarlylygy üpjün edip, saýlanyňyzda 100% mis ýa-da CCA geçirijiler bar.
  Bu elektrik zolagynda näçe rozetka bar?
  Bu önümi ulanyň, 8-e çenli enjam birikdirip we üpjün edip bilersiňiz.
  Bu örän amatly elektrik zolaklarynyň howpsuzlyk tarapy asla ünsden düşürilmedi, her bir enjam çaganyň päsgelçiliklerinden goramak üçin enjamlaşdyryldy.
  Bu önümde şeýle hem Surge Gorag we Artykmaç Gorag bar.

 • Fransuz güýç zolagy Soket FY seriýasy

  Fransuz güýç zolagy Soket FY seriýasy

  Surge goraýjy, duýgur elektronikalaryňyzy güýç üýtgemelerinden goraýar

  Öýüňiz ýa-da ofis iş stansiýaňyz üçin amatly, bu gorag goragçysy, 250 joul derejesini ýokarlandyrmagy görkezýär

  we duýgur elektron komponentleriňizi elektrik togundan we tüpeňlerden goramak üçin çyzykly-bitarap (LN) re iniminde gorag üpjün edýär.

  AC rozetkalaryna goşmaça, bu tok zolagy iki ykjam enjam üçin USB zarýad bermegi üpjün edýär. USB-A portlary, sim enjamlary zarýad bermek üçin AC adapterleriniň zerurlygyny aradan aýyrýar we rozetkalary AC enjamlary üçin elýeterli edýär.