Giňeldiş kabelleri

 • Fransuz giňeltme simleri

  Fransuz giňeltme simleri

  Surat beýany Fransuz uzaldyjy şnur izolýasiýa materialy PVC / Rezin reňk ak / mämişi / Talap edilişi ýaly CE / ROSH naprýa 250eniýesi 250V bahalandyrylan häzirki 16A Kabeliň uzynlygy 1.0M / 2M / 3M / 5M / 7M / 10M ýa-da talap edilişi ýaly mis, mis örtükli alýumum amaly ýaşaýyş / umumy maksatly aýratynlyk amatly howpsuzlyk aýratynlyklary 3G0.75mm² / 1.0mm² / 1.5mm² / 2.5mm² WIFI Model belgisi ýok YL-F105F funksiýa Çagalary goramak Has köp önüm maglumatlary 1.Bu 3 proýektli ...
 • Gollandiýa giňeltmek simleri

  Gollandiýa giňeltmek simleri

  Has köp önüm barada maglumat

  1. Gollandiýa üçin iki sany baglanyşykly wilka görnüşi bar, C we F görnüşleri. C görnüşi iki tegelek gysgyçly wilka we F görnüşli wilka iki gapdalyndaky iki sany gysgyçly wilka.

  2. Naprýatageeniýe ýurtdan tapawutlanyp bilýänligi sebäpli, Gollandiýada naprýa .eniýe öwrüjisini ýa-da transformatoryny ulanmagyňyz zerur bolup biler.Encyygylygy başga bolsa, elektrik enjamynyň kadaly işleýşine hem täsir edip biler.Mysal üçin, 60Hz elektrik üpjünçiliginde 50Hz sagat has çalt işläp biler.Wolt öwrüjileriniň we transformatorlaryň köpüsi wilka adapterleri bilen üpjün edilýär, şonuň üçin aýratyn syýahat adapterini satyn almagyňyz zerur bolmaz. Allhli öwrüjiler we transformatorlar iň ýokary güýç derejesine eýe bolar, şonuň üçin ulanmak isleýän enjamyňyzyň bu reýtingden ýokary däldigine göz ýetiriň.

 • Amerikan giňeltme simleri

  Amerikan giňeltme simleri

  Surat beýany Amerikan uzaldyjy şnur izolýasiýa materialy PVC reňk ak / mämişi / Talap edilişi ýaly CE naprýa 250eniýesi 250V bahalandyrylan häzirki 16A Kabeliň uzynlygy 1.0M / 2M / 3M / 5M / 7M / 10M ýa-da talap edilişi ýaly mis, mis örtükli alýumum amaly ýaşaýyş jaýy / Umumy maksat, ýapyk öý enjamlary Aýratynlyk amatly howpsuzlyk aýratynlyklary SJT / SPT-2 Model belgisi YL-E04 / YL-F101 Has köp önüm barada maglumat 1.Bu 3-den 2-e çenli adapter (bu hem belli ...
 • Germaniýa uzatma simleri

  Germaniýa uzatma simleri

  Surat beýany Germaniýa uzaldyjy şnur izolýasiýa materialy PVC / rezin reňk ak / mämişi / Soralýan şahadatnama CE naprýa 250eniýesi 250V bahalandyrylan häzirki 16A Kabeliň uzynlygy 1.0M / 2M / 3M / 5M / 7M / 10M ýa-da talap edilişi ýaly mis, mis örtükli alýumum programma Identaşaýyş / umumy maksat, ýapyk öý enjamlary Aýratynlyk amatly howpsuzlyk aýratynlyklary HO5VV-F 3G0.75 / 1.0mm / 1.5mm / 2,5mm Funksiýa güýji zarýad beriji iň ýokary güýç 2200-4000w Has köp önüm maglumatlary 1.Th ...