Germaniýa iş stoly rozetkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş “Pop-Up” çekip bolýan sistema bilen stol üçin güýç paýlaýyş bölümi
 önüm Soket görnüşi Germaniýa görnüşi
Model YL-GDS-03U
Material Alýumin garyndysy + HK
Reňkler Kümüş / Ak ýa-da Gara ýüz
Gurnama deşik ölçegi Diametri 61 mm bolan deşikde ulanylýar
Kabel H05VV-F 3G1.5mm²
Gorag derejesi IP20
Kuwwat Maks.3680W 16A / 250V
USB zarýad bermek Saýlaw üçin 3100mA / 2100mA / 1000mA
Umumy gaplama içki guty / stiker
Gorag funksiýalary Artykmaç ýükden goramak bilen
Wilkalar Çagalary goramak bilen
Aýratynlyklary 3 sany uniwersal (UNEL) rozetkaly güýç paýlaýyş bölümi 2 2 USB görnüşi bilen enjamlaşdyrylan
Goşmaça konfigurasiýa opsiýasy Goragdan goramak, tok açary, LAN, HDMI, Audio, VGA
Zemin Standart ýerüsti

Has köp önüm barada maglumat

1.Bu motorly ýokary galdyrylan rozetka, tegeleklerde ýa-da islendik iş ýerinde gizlenýän we suwuklyklardan goragy teklip edýän tegelek, suw geçirmeýän tok rozetkasydyr.Gapagyň ortasyna basyň, motorly ýokarlanar.USB ýa-da rozetka ulanmak isleýän islendik beýikligiňizde durup biljekdigini tasladyk.Onuň çümmük garşy dizaýny, rozetkada dakylýan barmagy ýa-da başga materiallary gorap biler.Soket gerek däl bolsa, önümi hasapçanyň aşagynda gizläp bolýar.
2. Ulanylýan enjamlaryň kesilmeginden we zaýalanmagynyň öňüni alyp biljek päsgelçilik ýüze çykan ýagdaýynda aşak düşmek awtomatiki usulda togtadylýar. Elektrik toguny öwürmek üçin ýokarsyna eliňiz bilen 3 sekunt degiň, soňra birneme degiň we rozetka awtomatiki ýokarlanar. ýa-da ýykylmak, rozetka çekip bolýan rozetka gutusynda täsirli gidroizolýasiýa we ýangynyň öňüni almak.
3.Outlets programmasy: täjirçilik, ofis, mekdep, multimediýa otagy, myhmanhana, aşhana, studiýa, KTV, konferensiýa stoly we ş.m. qualityokary hilli sink garyndysyndan we polatdan ýasalan, çydamly we uzak dowam edýär. Üç sany goýmak we pop-up dizaýn ulanmak amatly. Köp funksiýaly çykýan tok rozetkasy, elektrik elýeterliligini üpjün etmek üçin innowasion enjamdyr.Beýleki gabat gelýän önümler üçin has köp ýer tygşytlamak.
4.Multi-funksiýaly “Eject power rozetkasy” elektrik elýeterliligini üpjün etmek üçin innowasion enjamdyr.Mebel bilen bilelikde ulanylýar. Elektrik rozetkasy, maglumatlar bilen üpjün edilip bilner.Sazlama talaplaryňyza laýyk gelýär. Gurmak aňsat we çeýe.Dik gurnama, gorizontal gurnama we tersine gurnama bolup biler. Dartma, çekmek stili, ony 3 rozetka hökmünde ulanyp bilersiňiz.Beýleki gabat gelýän önümler üçin has köp ýer tygşytlamak. Esasan aşhana we güýmenje ulgamy, konferensiýalar we ofis ulgamy, myhmanhana we mekdep mebelleri, jemgyýetçilik stoly we ş.m. ulanylýar. Howpsuz dizaýn, howply zatlary çagalardan uzaklaşdyryň. Gowy we döwrebap dizaýn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň